Αρχική » Ιστορία του συλλόγου

Ιστορία του συλλόγου

Ο εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Αθανάσιος»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διατήρηση της πολιτισμικής παράδοσης και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής ζωής του Λιβαδίου. Ο Σύλλογος Λειβαδιωτών είναι ο οργανωμένος κοινωνικός και πολιτιστικός φορέας του χωριού μας και από τους παλαιότερους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής με μακρά ιστορία, παρουσία και προσφορά. Ιδρύθηκε το έτος 1925 στη Θεσσαλονίκη ως Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Χαλκιδικής «Ο Άγιος Αθανάσιος» με σκοπό να υποστηρίζει τους Λειβαδιώτες που άρχισαν να εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και εκείνους που έμεναν στο χωριό.

Το 1980 μετονομάστηκε σε Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Αθανάσιος», ενώ συνεχίζει να λειτουργεί και να προσφέρει χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα αναπτύσσοντας πολιτιστικές, κοινωνικές, μορφωτικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Επιθεωρητή Δημητρίου Μυσιρλή 18, στην περιοχή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης και στο κτίριο της κοινότητας του Λιβαδίου. Ως χώρο πολιτιστικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί το κτίριο του δημοτικού σχολείου Λιβαδίου.

Ιδρύθηκε ως το σωματείο που θα ενώνει τους απόδημους Λειβαδιώτες, με κοινό και βασικό σκοπό τη διατήρηση της αγάπης προς την ιδιαίτερη πατρίδα μας, το Λιβάδι, και των φιλικών δεσμών μεταξύ των συμπατριωτών, που ήρθαν να ζήσουν σε έναν «ξένο» τόπο. Τότε οι αποστάσεις μετρούνταν με τις ώρες του ταξιδιού και η «απόσταση» Λιβάδι-Θεσσαλονίκη ήταν περίπου 12 ώρες. Αρκετά μακριά, ώστε να αισθάνεται κανείς σαν «ξενιτεμένος».

Ο Σύλλογος είχε σαν σκοπό και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην ψυχαγωγία των μελών του, όσο και στη διαφύλαξη των εθίμων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Ένας ακόμα λόγος που οδήγησε στην ίδρυση του Συλλόγου ήταν η παροχή της αναγκαίας οικονομικής και ηθικής υποστήριξης προς τους Λειβαδιώτες που αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα κατά την εγκατάστασή τους στην πόλη, ιδίως κατά την αρχική περίοδο, που η προσαρμογή τους στη νέα ζωή μέσα στην αστική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και η αποκατάσταση ενός κανονικού τρόπου και ρυθμού ζωής συναντούσε πολλές και μεγάλες δυσκολίες. Γι’ αυτό και ο Σύλλογος ονομάστηκε τότε «Αλληλοβοηθητικός» και ο βασικός σκοπός του ήταν η «αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του».

Με τον καιρό άλλαξαν πολλά πράγματα και ο Σύλλογος πέρασε από πολλά στάδια αλλαγής και προσαρμογής, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε εποχή.

Τώρα ο ρόλος του Συλλόγου μας είναι κυρίως πολιτιστικός. Ασχολείται με έργα και εκδηλώσεις που διατηρούν και διαφυλάττουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, δηλαδή τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, τις λαϊκές παραδόσεις, τη λαϊκή τέχνη, και ό,τι άλλο διαθέτει το χωριό μας, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διατηρητέο», επειδή σχετίζεται με την ιστορία του Λιβαδίου και με την κοινή καταγωγή μας, δηλαδή με αυτό που περιέχεται στην ευρύτερη έννοια του ονόματος «Λιβάδι» και «Λιβαδιώτης».

Ο σύλλογος έχει την επωνυμία «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Χαλκιδικής». Το καταστατικό του Συλλόγου εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 1979, που συνήλθε ειδικά για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του προηγούμενου καταστατικού.

Το καταστατικό του Συλλόγου

Το καταστατικό του Συλλόγου Λειβαδιωτών έγινε το 1925, τότε που ο Σύλλογος είχε την επωνυμία «Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Χαλκιδικής». Με το καταστατικό αυτό, που εγκρίθηκε με την απόφαση 1698/1925 του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών, λειτούργησε ο Σύλλογος σ’ ολόκληρη την πρώτη περίοδο της ιστορίας του. Από το 1950, που ο Σύλλογος επαναδραστηριοποιήθηκε (δεύτερη περίοδος), μέχρι το 1982 λειτούργησε και πάλι με το ίδιο καταστατικό.

Από το 1967 η δικτατορική κυβέρνηση δεν επέτρεπε τη λειτουργία σωματείων, παρά μόνο εκείνων που ήταν «πολιτιστικά» και είχαν και ανάλογη επωνυμία. Το 1971 εκδόθηκε ο νέος νόμος περί σωματείων, το Ν.Δ. 795/1971, που καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των συλλόγων. Για να μην αναγκασθεί, λοιπόν και ο δικός μας Σύλλογος να διαλυθεί ή να ατονίσει, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε στις 18/06/1972 τα σχετικά άρθρα, ώστε να είναι «εναρμονισμένα» με τις απαιτήσεις του νόμου, χωρίς να προχωρήσει σε ουσιώδεις αλλαγές στο περιεχόμενο άλλων άρθρων.

Ούτε όμως και με τη νέα του μορφή δεν δραστηριοποιήθηκε ο Σύλλογος. Απλώς απέφυγε τυπικά τη διάλυση και διατήρησε τη νομική του υπόσταση, χωρίς να κάνει πολιτιστικές ή λαογραφικές εκδηλώσεις.

Μετά τη μεταπολίτευση, πολλοί Λειβαδιώτες άρχισαν να αισθάνονται την έλλειψη και την απουσία του Συλλόγου. Τότε, με πρωτοβουλία του Άγγελου Ι. Γκάγκου, έγινε στις 13 Αυγούστου 1978 Γενική Συνέλευση στο Λιβάδι και από τότε άρχισε μια νέα περίοδος δράσης του Συλλόγου, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Συνέλευση εκείνη έδωσε εντολή στο Συμβούλιο που εξέλεξε να κάνει ανασυγκρότηση του Συλλόγου και να προετοιμάσει την αναθεώρηση του καταστατικού, επειδή είχε βασικά την αρχική μορφή του 1925 και έπρεπε να εκσυγχρονισθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Η επόμενη Γενική Συνέλευση, στις 11 Νοεμβρίου 1979, έκανε τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας, άλλαξε δε και την επωνυμία του, και από «Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Χαλκιδικής» έγινε τώρα «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης».

Το πρώτο καταστατικό του συλλόγου 1925

ΤΟ-ΠΡΩΤΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΤΟΥ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ-1925

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου

Από Έως Ονοματεπώνυμο
02/07/1950 xx/07/1951 Κλεάνθης Χαρ. Βενετόπουλος
xx/07/1951 xx/04/1954 Λεωνίδας Νικ. Παπανικολάου
xx/04/1954 xx/05/1955 Κλεάνθης Χαρ. Βενετόπουλος
xx/05/1955 04/03/1956 Κίμων Χρ. Μολύβας
04/03/1956 07/04/1957 Κλεάνθης Χαρ. Βενετόπουλος
07/04/1957 08/06/1958 Γεώργιος Ιωα. Μούμκας
08/06/1958 13/12/1959 Γεώργιος Ιωα. Μούμκας
13/12/1959 21/01/1962 Κλεάνθης Χαρ. Βενετόπουλος
21/01/1962 10/02/1963 Χαρίλαος Αθ. Γιαννακός
10/02/1963 23/02/1964 Βασίλειος Αν. Ζαχαριάδης
23/02/1964 14/02/1965 Αστέριος Αθ. Δουλόπουλος
14/02/1965 02/04/1967 Χρήστος Π. Γαλαρινιώτης
02/04/1967 13/08/1978 Χρήστος Π. Γαλαρινιώτης
13/08/1978 11/11/1979 Άγγελος Ιωα. Γκάγκος
11/11/1979 13/12/1981 Άγγελος Ιωα. Γκάγκος
13/12/1981 27/11/1983 Άγγελος Ιωα. Γκάγκος
27/11/1983 21/06/1985 Κλεάνθης Χαρ. Βενετόπουλος
21/06/1985 11/08/1985 Προσωρ. Επιτροπή (Κλ. Βενετ.)
11/08/1985 14/02/1988 Βασίλειος Φιλ. Τζιαρός
14/02/1988 13/08/1989 Προσωρ. Επιτροπή (Κλ. Βενετ.)
13/08/1989 11/08/1991 Βασίλειος Παπασττεφάνου
11/08/1991 14/08/1994 Πασχάλης Αθ. Ξουπάς
14/08/1994 11/08/1996 Παναγιώτης Β. Μπουλιώνης
11/08/1996 13/04/1997 Παναγιώτης Β. Μπουλιώνης
13/04/1997 29/04/1997 Κωνσταντίνος Αθ. Γιαννακός
06/05/199911/11/1999Χατζημιλιούδης Παναγιώτης
11/11/199913/08/2001Βαρής Αλέξανδρος
13/08/200110/09/2003Βαρής Αλέξανδρος
10/09/200306/08/2005Ταυλίκος Γεώργιος
09/08/200517/09/2007Ταυλίκος Γεώργιος
25/09/200716/08/2009Ταυλίκος Γεώργιος
01/09/200916/08/2011Ταυλίκος Γεώργιος
20/08/201120/08/2013Ταυλίκος Γεώργιος
28/08/201320/03/2014Ταυλίκος Γεώργιος
23/09/201411/09/2016Γιαννακός Αθανάσιος
14/09/201612/08/2018Γουδήρας Δημήτριος
13/08/201817/09/2019Γουδήρας Δημήτριος
17/09/201923/08/2020Τερζής Ιωάννης
23/08/2020Αποστολίδης Δημήτριος
Οι Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1950 έως το 2021

Ιστορική διαδρομή του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Λειβαδιωτών από το 1925 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα πέρασε από πολλές φάσεις και διακυμάνσεις ενεργοποίησης και αδράνειας. Από την περίοδο 1925 έως 1950 δεν έχουμε στοιχεία για την δραστηριότητα του Συλλόγου.

Η δεύτερη περίοδος αρχίζει τον Ιούλιο του 1950, όταν ο νεαρός τότε φοιτητής Κλεάνθης Χαρ. Βενετόπουλος ανακάλυψε στο γραφείο του συμπατριώτη μας Απόστολου Παπαβαλσάμη μερικά στοιχεία για το Σύλλογο και θέλησε να τον δραστηριοποιήσει. Αναδιοργάνωσε το σωματείο και μετά τη Γενική Συνέλευση και την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέλαβε την προεδρία του Συλλόγου. Κατά την περίοδο από το 1950 μέχρι το 1959 ο Σύλλογος ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα, Αφού πρώτα αναδιοργάνωσε το γραφείο του, το οποίο όλη αυτή την περίοδο φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ειδικό χώρο που διέθεσε στο κατάστημά του (Πλάτωνος 1) ο συμπατριώτης μας Απόστολος Παπαβαλσάμης, στη συνέχεια έριξε το βάρος των ενεργειών και της δραστηριότητάς του στην ενεργοποίηση των Λειβαδιωτών σε έργα πολιτιστικού χαρακτήρα.

Εκτός από την ετήσιο αποκριάτικο χορό που διοργάνωνε σχεδόν κάθε χρόνο, και τις εορταστικές εκδηλώσεις που καθιέρωσε για το Πάσχα (το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών) και για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά (το κόψιμο της βασιλόπιτας) έκανε και πολλές εκδρομές σε διάφορα μέρη (Λιβάδι, Αγία Αναστασία, Έδεσσα, κ.ά.) και πολλές άλλες ευκαιριακές εκδηλώσεις, και έτσι πρόσφερε στα μέλη του και ψυχαγωγία αλλά και ευκαιρίες για σύσφιγξη σχέσεων και των πατριωτικών δεσμών που πρέπει να συνδέουν τους συμπατριώτες.

Πολιτιστική Δράση του Συλλόγου

Πολιτιστικά Έργα

Ο Σύλλογος κατασκεύασε 3 πολιτιστικά εξωραϊστικά έργα στο Λιβάδι:

Το 1983-1984 έκανε το πάρκο στη «Τηγανάκι» που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν η πηγή νερού στο χωριό μας. Το έργο αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1983, άρχισε να κατασκευάζεται την Άνοιξη του 1984 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1984.

Την ίδια περίοδο, καλοκαίρι του 1985 ο Σύλλογος έκανε και τη διαμόρφωση του χώρου γύρω από την άλλη πηγή νερού, τη δεύτερη βρύση του χωριού, το λεγόμενο «Πηγάδι». Το 1992-1993 κτίστηκε στο προαύλιο του σχολείου του χωριού η μεγάλη αίθουσα του Συλλόγου, η οποία προορίζεται να στεγάζει πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Δημόσιες Σχέσεις

Με σκοπό την προβολή του χωριού και τη δημιουργία φιλικών δεσμών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, το Δ.Σ. προσκαλεί κατοίκους και αξιωματούχους των γειτονικών κοινοτήτων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και θρησκευτικές τελετές, προσπάθεια που βρίσκει πάντα θετική ανταπόκριση.

Η χορωδία βυζαντινής μουσικής

Η «Βυζαντινή χορωδία του Συλλόγου Λειβαδιωτών Χαλκιδικής» ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη συνεδρίαση στις 12/03/1955, αρχηγός της χορωδίας ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα έντυπα του Συλλόγου Λειβαδιωτών

Ο Σύλλογος έχει εκδώσει κατά καιρούς διάφορα έντυπα για ενημέρωση των μελών του σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, για προβολή του έργου του στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αλλά και για την προβολή του χωριού με απώτερο σκοπό την πρόοδο και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των Λειβαδιωτών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου μας.

Το περιοδικό «Λιβάδι»

Η έκδοση και η κυκλοφορία του περιοδικού «Λιβάδι» άρχισε τον Ιανουάριο του 1984 και συνεχίστηκε κανονικά μέχρι το καλοκαίρι του 1985, ως «τρίμηνη έκδοση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης». Το 1986 διεκόπη η κυκλοφορία του.

Η εφημερίδα «Εδώ Λιβάδι»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προς το τέλος του 1994, αφού είχε μεσολαβήσει μια μακρά περίοδος οκτώ και πλέον ετών χωρίς περιοδικό, αποφάσισε την έκδοση εφημερίδα με τίτλο «ΕΔΩ ΛΙΒΑΔΙ».

Η εφημερίδα αυτή κυκλοφόρησε από τον Δεκέμβριο του 1994 μέχρι τον Ιούνιο του 1996 σε 14 φύλλα. Περιείχε τακτικά ένα «κύριο άρθρο», πολύ συχνά έδινε την εκτεταμένη περιγραφή, ολοσέλιδη ή και δισέλιδη, κάποιου γεγονότος π.χ. του χορού του Συλλόγου, κάποιες ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα του Προέδρου και του Συμβουλίου της Κοινότητας και τη ζωή του χωριού (γάμοι, βαπτίσεις, ευχαριστήρια, μνημόσυνα, κλπ).

Στοιχεία αντλήθηκαν απο το έργο του κ. Κλεάνθη Βενετόπουλου: Τόπος καταγωγής Λιβάδι Χαλκιδικής.